Innbrudd i bolighus: - Tatt seg inn ved å fjerne et vindu i kjelleretasjen