Kalking av plastgraver - skal kalke 80 kistegraver i år

foto