Flere titalls sykehjemsplasser på vent og nedlegging av kjøkken

foto