Kontroll: - Her kjøres det jevnt over for fort

foto