Ungdommer føler seg uthengt av voksne på Facebook

Tre av ungdommene som var ute den aktuelle kvelden, ønsker å avkrefte påstanden om bruk av alkohol. Foto Ingrid S. Hultgreen