«Hvis vi tar utgangspunkt i Laksøybygda og avstanden til kommunesentrene i Meldal, Orkdal, og Rindal, ligger vi så absolutt midt i sentrum. Og det er typisk for Laksøybygda. Vi er en utkant i alle tre kommunene. En del av mine naboer bor i Orkdal, andre sokner til Rindal, og andre igjen til Meldal. Vi i Laksøybygda er i høyeste grad bygda mellom tre kommuner, og det byr på en god del praktiske problem. Verst var det at vi mistet butikk, post, bensinpumper, og skole i Hoston.»

Slik illustrerte Johan Vaula i Laksøybygda stedet. Vaula var formann i Meldal Senterparti og formann i viltnemnda, kjent for sitt engasjement innad i politikken og samfunnslivet. Og typisk var det også at han hadde postadresse Fannrem.

– Vi har gjort forsøk på å få endret adresse til Storås, det er der vi har butikken og posten, men ennå har ikke det latt seg ordne, fortalte han.

– Det faktum at vi har tilknytning til alle tre kommuner her i bygda, byr på praktiske problem, blant annet når det gjelder registrering av biler. Byråkratiet har vanskelig for å skjønne at vi bor i Meldal, men har postadresse i Orkdal, og enkelte også i Rindal.

Folk i Laksøybygda levde at jordbruk, om man så bort fra noen få. Og jordbruket ville alltid være det viktigste i bygda, mente Vaula. I tillegg hadde de «vatn, fjell og skog, en fantastisk natur, som også burde kunne gi ei attåtnæring til jordbruket.»

Og da tenkte han spesielt på planene om sentralanlegg for alpint på Gimsehøgda. Alle grunneierne var enige om planene, for om de skulle drive på med distriktsutbygging, måtte planene være de beste.

– Jeg er absolutt for ei utvikling av turistnæringa, og tror at dette kan bety mye