Forhandler om å selge eiendom med «sjelden beliggenhet». Prisen har doblet seg på seks år

foto