Miljøpris-vinneren ble bestemt i formannskapsmøtet onsdag. Ifølge ordføreren var det totalt ukontroversielt.

– Det var et klart enstemmig vedtak, røper Gunnar H. Lysholm.

Miljø er kanskje ikke det første folk tenker på når de passerer Elkem Thamshavn og av og til ser røyken som siver ut fra pipene.

Men bak de røde veggene skjuler et av verdens mest miljøvennlige smelteverk seg. Og denne høsten arbeides det med planer for en kjempeinvestering som vil gjøre verket til verdens mest miljøvennlige silisiumverk. Går det slik ledelsen ved Elkem Thamshavn ønsker, blir det investert nesten en halv milliard for å gjøre driften enda mer miljøvennlig.

Per i dag er det ingen silisiumverk i verden som gjenvinner energi i en slik grad som Elkem Thamshavn.

Verksdirektør Alf Tore Haug ble overrasket da han fikk telefonen fra Gunnar Lysholm.

– Det var både overraskende og gledelig. Det er ingen tvil om at vi jobber seriøst med miljø og er bevisst på dette med tanke på en lang framtid for smelteverket.

Miljøprisen vil bli delt ut 13. november i Orkdal kulturhus. Samme kveld skal også byggeskikkpris og kulturpris deles ut.

Catharina Morken