Politiet sjekket adferden til bilister utenfor denne skolen