Det var Torstein Larsen (Pensjonistpartiet) som fortalte om brevet i formannskapet. Han kom inn på det i forbindelse med at kommuneledelsen selv valgte ut 3-posten ved helsetunet for Fylkeslegens tilsyn.

Både rådmann Ingvill Kvernmo og kommunalsjef Kristin Gjersvoll Wangen har begrunnet valget av 3-posten med at man ønsket tilsyn på ei avdeling man visste det var utfordringer ved.

Det var Torstein Larsen som fortalte om brevet fra ansatte på skjermet avdeling.

- Kritikkverdige forhold

Torstein Larsen fortalte i formannskapet at 3-posten ikke er den eneste avdelinga med utfordringer.

- 1. juni sendte ansatte på 1-posten, skjermet avdeling, et brev der det pekes på mange kritikkverdige forhold, sa Larsen og fortalte at brevet var blitt sendt til kommunalsjef Wangen.

Brevet og dets innhold var imidlertid helt nytt for alle andre i formannskapet, rådmann Ingvill Kvernmo inkludert.

Får ikke luftet

I brevet fra de ansatte ved skjermet avdeling, også omtalt som demensavdelinga, pekes det på at lite er skjedd når det gjelder forbedringene som ble lovet etter at avdelinga ble åpnet i 2016.

- Vi ble forespeilet at avdelinga skulle bli tilrettelagt for demente, noe som vi i dag kan se ikke er blitt gjennomført. Vi fikk lovnad om armbånd som fungerer som lås til alle beboerrom i løpet av første halvår 2017, skriver de ansatte.

Det nevnes blant annet at håndtak på vinduer er fjernet, for å forhindre at beboere kommer seg ut. Dette fører til at beboerne ikke får frisk luft på rommene sine.

Vold

ST har tidligere skrevet om de mange innmeldte avvikene ved Orkdal helsetun i første kvartal.

93 av disse ble klassifisert som «meget alvorlige». ST er kjent med at flere av disse omhandler vold mellom beboere ved skjermet avdeling, og vold fra beboere mot ansatte ved samme avdeling.

Larsen omtalte i formannskapet en episode der pårørende hadde funnet mora si på badet, liggende med brudd, etter å ha blitt dyttet i bakken av en annen beboer.

- Gjør sitt fornødne

De ansatte er inne på det samme i brevet sitt, og peker på at dette blir et problem fordi beboerne risikerer at andre tar seg inn på rommet deres:

- Alle beboere har krav på privatliv i sitt eget hjem. Her på avdelingen er det ingen som har privatliv. Alle beboere kan gå inn på alle rom, til alle døgnets tider. De kan forsyne seg med hva de vil, og til å med gjøre sitt fornødne. Dette fører til svært mye bitterhet, som dermed fører til flere sammenstøt, heter det i brevet.

ST er kjent med at flere pasienter ved avdelinga er påført alvorlig skade som følge av vold fra andre pasienter.

Tar tid

I sitt svarbrev til de ansatte skriver kommunalsjef Kristin Gjersvoll Wangen at hun beklager at det har tatt så lang tid å få på plass dørsensorteknologi, og at man venter på at leverandøren skal komme med et oppsett på systemet.

- Jeg har purret til IT-avdelinga flere ganger, skriver Wangen, som uttrykker forståelse for behovet.

Hun viser også til at dette er et forholdsvis kostbart system, og at det vil koste oppunder én million for hver avdeling som installerer systemet.

Wangen roser også de ansatte for deres engasjement:

- Det er dette som gjør 1-posten til en god plass å bo. Så gjør vi det vi kan for at ring skal bli enda bedre. Men ting tar noen ganger litt tid, mer tid enn også jeg setter pris på.

Ønsker gjerde

Et annet forhold som de ansatte kommer inn på i brevet, er beboernes mulighet til å være ute.

- Vi har også ytrer ønske om et pent gjerde på utsiden av fellesstua. Beboerne vil ofte ut og trekke frisk luft, og kanskje gjøre noe hagearbeid. Slik det er i dag, har vi ikke mulighet for å åpne verandadøra for å lufte på avdelinga, skriver de ansatte og viser til at man frykter at beboere vil stikke av dersom døra står åpen.

Derfor har de et ønske om et gjerde som gjør det mulig for beboerne å være mer ute. Kommunen har vært i kontakt med Knyken-gjengen for å høre om de har mulighet til å hjelpe til. det har de respondert positivt på, men per i dag har de det travelt med andre prosjekter.

Hvem sin oppgave?

Som en digresjon kan det nevnes at kommunestyret i Orkdal nylig fordelte nesten 11 millioner til engangstiltak, og mange vil stille seg spørsmålet om det kanskje er kommunens oppgave - og ikke knykengjengens - å sørge for at demente får lagt forholdene til rette slik at de kan være ute i frisk luft.