Vil bygge førti mål stort kaianlegg, med 26 meter høye tanker

foto