Semitraileren var på vei fra Frøya til kontinentet da føreren av bilen fikk sleng og veltet på det glatte føret ved 03-tida natt til i går. Sjåføren ble riktignok litt mørbanket, men ikke skadet. Ifølge lensmann Arve Forslund i Skaun skyldes ulykka trolig kombinasjonen glatt føre og helårsdekk. - Problemet for disse bilene som kjører på kontinentet er at det er forbud mot piggdekk nedover Europa. Natt til onsdag var det veldig vanskelige kjøreforhold, med varmegrader i lufta og underkjøtt regn enkelte steder på veien, sier Forslund og legger til at politiet vil foreta ei rutinemessig vurdering om sjåføren har utvist tilstrekkelig aktsomhet.

Veien sperret