Rykket ut for å undersøke tom båt i drift på vannet