100 prosent oppslutning på hurtigtest for Follorussen: - Kan være en falsk trygghet

foto