Opplever krisen tett på kroppen i Hellas. - Nordmenn vet ikke hva krise er

foto