Varsel om 5 til 10 centimeter snø i løpet av tolv timer