Sleivsparket som gikk rett i krysset: – Det var nesten en sensasjon at dette ikke lekket ut