Presenterte gigantplanene: - Ovn 8 blir «liten» sammenlignet med dette

foto