Usikker på framtida: – Det kan godt tenkes at vi reduserer arealet