Først kom næringsministeren – nå kommer fagfolk fra departementet

foto