Arbeidet starter i løpet av høsten: - Håper på flere og bedre muligheter for de som planlegger skolehverdagen

foto