Duk på komfyr begynte å brenne: – Det var et uhell