Konfirmantene kommer: – Ingen tvil om at det er bruk for hjelp

foto