Har ikke åpnet drikkevannskilden etter diesellekkasjen for to uker siden

foto