Stenger brua for å gjøre tiltak: - Det er en del støy når kjøretøy kjører over

foto