Semitrailer står 75 meter ute på et jorde: Bilberginga har startet