Disse skogområdene vernes: - Flere skal det bli også neste år