Veien er ryddet og åpnet etter at henger veltet og knakk høgspentmast