Ras stenger vei: - Undersøker om det er fare for nye ras