Nedsatt hastighet gjennom ulykkestunnel: – Håper på det sterkeste at det blir respektert