Har en idé som skal styrke arbeidsplasser i distriktet