Opphever kokepåbud, men kommer med viktig anbefaling til utsatte innbyggere

foto