Rykket ut flere ganger etter meldinger om festbråk

foto