Orkland blant kommunene som vokser mest i Trøndelag – Skaun går tilbake

foto