To trafikkuhell på få minutter: – Store trafikale utfordringer