I mars ble det første folkemøtet i oppfølginga av Orkdal 2040 avholdt, og det var fullt i kommunestyresalen da debatten handlet om by- og sentrumsutvikling.

Arbeidsplasser

Tirsdag kveld avholdes det andre folkemøtet i serien, og det er ingen grunn til at tro at oppmøtet vil bli mindre når arbeidsplasser og næringsareal er tema for møtet.

Meningene er sterke i Orkdal når det gjelder plassering av næringsareal, ikke minst når det kommer til tema som Laksøra og den røde streken, som er et virkemiddel for å beholde handelen i sentrum.

Hvorfor Orkdal?

Orkdal har tradisjonelt vært en industrikommune der smelteverk og offshorenæringa har stått svært sentralt. Med etableringa av Isfjord Norway, og kanskje også Norsk kylling, går kommunen i en ny retning ved at man får et stort antall arbeidsplasser i næringsmiddelindustrien.

Lederen for Isfjord Norway, Lars Krogh, kommer til møtet for å snakke om årsakene til at de valgte Orkdal.

I tillegg til Krogh, vil ordførerne i orklandkommunene Snillfjord, Agdenes og Meldal snakke om hvilke ønsker og forventninger de har til Orkdal som næringskommune.

Isfjord-sjef Lars Krogh kommer til møtet for å fortelle hvorfor de valgte Orkdal. Foto: Catharina Morken