Tredobling av oppdrag med flatt batteri i sprengkulda

foto