Mens arkeologene jobbet med å få vikingsverdet opp av bakken på eiendommen til gårdbruker Arnt Olstad i Buvika, gikk medlemmer fra Trondheim Metallsøkerklubb rundt på området med metalldetektor.

Plutselig pep det. Og etter litt graving tok de opp en ornamentert spenne. Arkeologene gliste bredt etter funnet, kun 20 meter fra der sverdet og øksa ble funnet 14. august.

– Dette er et praktfunn. Spenna er fra merovingertida (ca. 570 - 800 e.Kr.), det vil si hundreåra før vikingtida. Det er uvisst om den har tilhørt en mann eller dame, forklarer arkeolog Ingrid Ystgaard fra NTNU Vitenskapsmuseet.

Og en halv time senere fant «metallsøkergjengen» enda en spenne.

– Dette er en lykkedag, sa finneren.

– Gjenstandene hører tydeligvis til gravfeltet i området. Men hvor mange gravanlegg det er her, er uvisst, sier arkeolog Ragnar Vennatrø.

Merovingertiden er en periode av Nordens forhistorie. I og med inngangen til merovingertiden regnes også overgangen fra eldre til yngre jernalder.

Les også: Kulturminner i Skaun

Da spenna ble funnet ble arkeologene ivrige.