Har ikke funnet mannen som gikk inn i gangen på huset

foto