Den ene MC-føreren kjørte inn i den andre under forbikjøring av en trailer

foto