Blant disse ti kommunene, er kun Skaun og Orkdal representert fra STs nedslagsfelt. Det har allerede vært gjort et stykke arbeid i saken, gjennom ei arbeidsgruppe bestående av brannsjefene i Trondheim, Klæbu, Melhus, Midtre Gauldal, Malvik og Stjørdal. Brannsjefen for Orkdal og Skaun har hatt observatørstatus så langt. I tillegg er Meråker og Selbu invitert.

- Vi har egentlig ikke hatt det helt store ønsket om å være veldig involvert heller ennå, sier Leif Harald Bremnes, leder for beredskap i Orkdal brannvesen.

Stor skute

Forprosjektet er den første av seks faser i prosessen, og har endt opp med en anbefaling som skal tas opp til politisk behandling i kommunene. Den enkelte kommunen skal altså vedta om den ønsker å være med i det videre arbeidet mot et stort brannvesen.

- Det er snakk om et interkommunalt selskap som går helt fra Orkdal til og med Meråker. Dette vil være interessant for mindre kommuner, som sliter med å fylle opp stillingsressursene. Og det er fordeler med stordrift, men også ulemper. En av fordelene er at det blir mulig å slå sammen flere små stillinger til noen større, og ansette folk i heltid. Dermed vil kompetansen kunne bli større. På den andre siden vil et brannvesen med 10 kommuner i så stor geografisk utstrekning bli en stor skute å manøvrere. Jo større skute, dess større sjanse for at noe kan gå feil.

Belyse problemstillinger

Og det er akkurat dette som er poenget med prosjektet som er på gang; nemlig å belyse alle problemstillingene som kan og vil dukke opp med ett brannvesen for alle ti kommunene. Noe som innebærer én brannsjef, og at administrasjonen sannsynligvis ikke blir lagt til Orkdal eller Skaun.

- I forarbeidet har det vært snakk om å etablere regioner under stor-regionen. Og jeg vil tro Orkdal er et naturlig sted å ha en slik regionadministrasjon.

Men alt dette er langt fram i tid. Det vil uansett ikke være noe klart før om et års tid.

Skaun og Orkdal har nå hatt et formalisert samarbeid i to år, noe som har fungert godt. Intensjonen var i sin tid å få på plass et felles brann-, feier- og redningsvesen i Orkdalsregionen, men samarbeidet falt på grunn av liten interesse fra de andre kommunene.

- Mye av det samme har vi i denne saken. Altså frykt for den store i et samarbeid. Mens de andre i Orkdalsregionen nok fryktet oss i Orkdal og sa nei takk på grunn av det, frykter vi i Orkdal Trondheim i denne saken. Trondheim har en større innsatsstyrke enn oss andre til sammen, og det kan fort bli et monopol. Vi har et utmerket samarbeid med brannvesenet i Trondheim, men ofte har de vanskeligheter med å forstå problemene de mindre kan ha. Og erfaringene med interkommunale samarbeidsprosjekt der Trondheim har vært en del tidligere, har vært varierende. Jeg for min egen del tror et samarbeid i Orkdalsregionen ville fungert veldig godt. Men i brannvesenet er vi åpen for alle løsninger.

Allerede i dag samarbeider de forskjellige brannvesenene når en storbrann oppstår. Et framtidig stort brannvesen i Midt-Norge vil publikum først og fremst merke ved at kompetansen forhåpentligvis blir større.

Økt kompetanse

- Er det store økonomiske gevinster i et slikt samarbeid?

- Stordriftsfordelene kommer nok mer på økt kompetanse enn i økonomisk form. Og at dette vil bidra til å viske ut kommunegrensene i brannhensyn.

- Vil Orkdal/Skaun gå med på reduksjon i ressursene for å få til dette?

- Vi er allerede på et minimum ressursmessig i forhold til forskriftene, så det er nok uaktuelt, sier Leif Harald Bremnes.

Leif Harald Bremnes, leder for beredskap i brannvesenet i Orkdal, ser både fordeler og ulemper med et felles brannvesen.