- Jeg så brevet så vidt torsdag morgen. Nå vil jeg bruke tid på å lese det, vurdere innholdet i det og så vil jeg svare avsenderen. Derfor ønsker jeg ikke å kommentere noe nå rundt hva som vil bli resultatet av henvendelsen fra de fem partiene, sier Kvernmo, som ikke var rådmann da den så mye omtalte advarselen ble gitt.

- Når vil du kunne si noe om hva som blir ditt svar på kravet i brevet?

- I løpet av neste uke.