Lover at ingen pelsdyrbønder skal lide økonomisk tap