Thams eiendomsutvikling AS (Teas) planlegger å bygge ut den vestre delen av Rømme-området - «åkerlappen» vest for Orkdalsveien - med til sammen 110 boenheter.

Trinnvis utbygging

Utbygginga er delt opp i trinn, og det første byggetrinnet består av 22 leiligheter i blokk og sju rekkehus.

Reguleringsplanen omfatter det som på kartet er merket som SE1. Arealet som ligger helt inntil Orkdalsveien - der Sæther-tunet står og hvor det planlegges blant annet kinosenter - er ikke en del av denne planen. SE1 omfatter imidlertid området mellom Geilan og det kommende gatetunet som vil gå parallelt med Orkdalsveien.

Ønsket signaler

Teas har søkt om noen mindre reguleringsendringer for området, og disse endringene ble drøftet i kommunestyret onsdag. Det var forvaltningsutvalget som sendte saken til kommunestyret for drøfting, slik at utvalget kunne få klare signaler i forkant av selve behandlinga.

Og signalene ble svært tydelige:

  • Teas vil ikke få gjennomslag for ønsket om parkering i carport ved rekkehusene.

  • Teas vil ikke få gjennomslag for å bygge boligblokk uten næring i første etasje, slik reguleringsplanen krever for bygninger som blir liggende inn mot gatetunet.

Bilfritt

Teas ønsker også å bygge rekkehus på deler av arealet. Dette er i strid med reguleringsplanen, som stiller krav om minst fire boenheter per mål, og minimum ni meters gesimshøyde.

Men da saken var drøftet i utvalget, fikk Teas nesten full støtte til ønsket om rekkehus - fordi det vil bidra til å trekke barnefamilier til Rømmetunet.

I kommunestyret ble det mer diffust. Selv om de fleste talerne i kommunestyret ga støtte til rådmannen, som ønsker å stå på reguleringsplanen, var det kun Gunnar H. Lysholm som spesifikt kom inn på dette med rekkehus, som han mente det ville være totalt feil å bygge.

Meldinga fra politikerne angående parkering var imidlertid ikke til å misforstå: Parkering skal skje i parkeringskjeller, og ikke i carport ved husene.

- Lenge siden...

Teas har argumentert med at barnefamilier ønsker å parkere inntil husene sine. Arbeiderpartiets Marit Mjøen mente dette var et argument som ikke holdt:

- Det er tydeligvis lenge siden utbygger var barnefamilie. Dagens barnefamilier ønsker bilfrie boområder. Det er parkeringskjeller de ønsker, sa Mjøen.

Samarbeid om parkering

Flere av representantene kom inn på at det er ønskelig med et samarbeid mellom kommunen og Teas når det gjelder parkering. Etter hvert som det bygges ut i sentrum, vil behovet for offentlig parkeringsplasser også øke.

Dette er et signal som Teas tok med seg fra møtet, og som de vil gå videre med.

- Det er god plass i området til å bygge mange parkeringsplasser ut over vårt behov, og vi har luftet tanken om offentlige parkeringsplasser med kommunen. Så langt er vi enige om at vi skal skissere og kostnadsberegne mulighetene, sier Per Kirkaune, som er daglig leder i Teas.

Utbyggeren vil nå bruke litt tid på å se på planene på nytt.

Marit Mjøen mener utbyggeren bommer når de hevder at barnefamilier vil ha parkering ved huset sitt.