Ønsker å bo i det historiske bygget. Administrasjonen sa nei – politikerne sa ja