Flyttet fra storby til et lite lokalsamfunn: – Man føler litt at man er evig innflytter