Brua blir helstengt i over én uke: – Stor merbelastning for lokalmiljøet