Tilbud blir beskrevet som gull verdt: – Lydnivået i rommet sier noe om viktigheten med dette

foto