Gammel traver gir seg - dette blir den nye butikksjefen