Slik så det ut: – Av nasjonal interesse å gjøre noe med denne veien